1 2 3 4 5

KTH


Bilaga A


IMAGE Imgs/mark507.gif

98-11-03

Sid 5

Exempel på märkning och skyltning av datauttag samt paneluttag i korskopplingspanel
inom KTH.

Exemplet är taget från byggnad 43:1, Administrationsbyggnad.

IMAGE Imgs/mark508.gif

1 st uttag med två st separata anslutningsmöjligheter är placerad inom byggnad 43:1,
rum 128, plan 3.

EB5336 03 respektive EB5336 04.

IMAGE Imgs/mark510.gif

EB


53

36


03
04

=


=

=


=
=

Områdeskod för B43:1, Administrationsbyggnad
(Ställbeteckning).

Fältbeteckning (Skåpbeteckning).

Höjdenhet för paneluttag i korskopplingspanel
(Överkant).

Löpnummer i korskopplingspanel/höjdenhet.
Löpnummer i korskopplingspanel/höjdenhet.

Löpnummer i korskopplingspanel skall föregås av ett mellanslag.

IMAGE Imgs/mark509.gif

Datauttaget i ovanstående exempel är anslutet till ställ EB53 i datarum 09, plan 1.

03/128 respektive 04/128.
03=Löpnummer i korskopplingspanel/höjdenhet.
04=Löpnummer i korskopplingspanel/höjdenhet.
128=Rumsnummer för anslutet datauttag. Rumsnummer skall föregås av ett "slash"
(/).

IMAGE Imgs/mark511.gif