1 2 3 4 5

KTH


1.2.

98-11-03

Sid 2

Grundläggande regler för beteckningar.

1.2.1.Datakomrum
XXär namnet ett datakommrum (DK-rum, normalt i källaren) som oftast
betjänar ett hus. (Ibland flera små hus, eller en del av ett större hus).
Exempel är CA, DA, EA, FA, MA. Ett speciellt DK-rum är CN --
centralnoden som är KTHs centrala kopplingsrum. Bokstäver som O, I etc
utesluts pga risk för missförstånd.

1.2.2.

Skåpbeteckning

RSär beteckning på utrustningskåp. Det kan ha två olika former:


1)Distributionspunkt (DP):(kopplingsrum på korridornivå)
RS är alfabetiskt..
Rär då olika för olika hus eller för stora hus husdelar.
Sär våningsplan inom huset om möjligt. Plan 01 = A,
plan 02 = B osv. Annars löpande från A.


Exempel 1: CAAD är en DP i husdel A våning D
(normalt = fjärde) som är anslutet via DK-rum CA.
CAAE är då motsvarande DP på plan 5.

IMAGE Imgs/mark502.gif

Exempel 2: FABC är kopplingsrum i det andra huset
skött från Dkn FA. Det ligger på våning C (oftast
= tredje).


Specialfall: OM det finns flera skåp i DP:n heter första skåpet RS, nästa skåp
RSx där x är b-z. Exempel: CABD är första skåpet, CABDb är nr 2, CABDc osv.

2)

Skåp i DK.RSkan också vara numeriskt och betecknar då skåp i DK-rum
eller större andra rum. Numren på skåpen börjar normalt med 51
eftersom teleskåp på KTH börjar med 01.


Exempel: CA52 är skåp två i DK-rum CA.