1 2 3 4 5

KTH


1.3.

98-11-03

Sid 4

Specialfall för aktiv utrustning.

I vissa fall kan aktiv utrustning vara så liten att det ryms flera horizontellt.
I detta fall används ett speciallfall av beteckningen. KKRShhypp däryär b-z.
Exempel: Nedan får enheterna på höjd 5 beteckningarna:
X - EA5105
Y - EA5105b
Z - EA5105c
W - EA5105d

IMAGE Imgs/mark506.gif

1.4.

Märkning.

Fiberpaneler
Fiberpaneler märks med de kopplingsspecen för de skåp de går mellan.
Den lokala positionen står alltid först. Exempel:
Koppling mellan skåp FA51 och skåp EA53. I vardera skåpet sätts en
fiberpanel för 36 par. I FA sätts den på pos FA5101 och i EApå EA5304
Märkning på panel i FA: FA510101-36 - EA530401-36.
Märkning på panel i EA: EA530401-36 - FA510101-36


I paneler
I patchpaneler märks "kontaktnumret" enligt ovan. Vidare skall de framgå
vart andra ändan på "kontakten" går. Detta kan antingen vara en annan
kopplingspanel varvid "beteckningen" anges eller ett uttag i rum då plats i
panel och rumsnummer anges..


Exempel: Kontakt 2 i en panel märks "02 -- CN510302" om
den går till denna panel i CN51. Den märks
7/1345 om den går den går till ett urtag i
rum 1345 och sitter som 7:e urtag i panelen.


Detaljinstruktioner för hur en given panel av en viss typ skall numreras
görs för varje aktuellt fabrikat. Se också bilaga A.