1 2 3 4 5

IMAGE Imgs/mark503.gif

KTH

98-11-03

Sid 3

1.2.3.Höjdenhet
hh räknas efter fasta höjdenheter i rack enligt avståndet mellan fästhål. En
panel etc får höjdenhet enligt överkanten var den placeras:

Exempel:

Nedan får den gråa panelen beteckning EA5104
Detta är alltså panel på höjdenhet 04 i
första skåpet i DK-rum EA.

IMAGE Imgs/mark504.gif

1.2.4.Anslutningsnummer
Inom varje utrustning på en given höjdposition tilldelar man varje
"kontakt" ett unikt nummer. Dessa börjar på 01 och går upp till 99.
Exempel: EA510402 är kontakt nr 2 på panelen i exemplet
ovan.

Viktiga specialfall för anslutningsnummer:

 • Fiberkorspanelen numreras parvis. I de fall enstaka fiber behöver
  användas heter de NNa resp NNb.
  Exempel: EA510403 är fiberpar nr 3 på panelen i
  exemplet ovan. EA510403a är första fibern i
  paret.
 • Twistedpair-paneler numreras normalt 1-n radvis även om panelen
  egentligen täcker flera höjdeneter.
  Exempel: Nedan numreras urtagen i panelen EA510701-08
  samt EA510801-08

IMAGE Imgs/mark505.gif