1 2 3 4 5

IMAGE Imgs/mark501.gif

Anders Hillbo, IT-avdelningen

Datum
1998-11-03

UTKAST 5

Märkning i KTHs lokala nät -- KTHLAN

1.1.

Beteckningsstandard inom KTHs nät

Detta används för
*"passiv utrustning" -- korskoppningspaneler etc.
* "vägguttag"
* "aktiv utrustning" -- datakommutrustning, hubbar, repetrar etc.


Dokumentationen liknar det som blivit svensk standard men avviker på
flera punkter då KTHs system togs fram i ett skede då märkning för LAN
inte var allmänt fastlagt. 


Varje "kontakt", dvs plats där lanutrustning eller dylikt kan anslutas har en
"rackposition" eller "beteckning.". Rackposition brukar förkortas RPOS.


Rackpositionen har det grundläggande formatet med 8 tecken.:

KKRShhpp


(exempel DAEA1201)

KK
RS
hh
pp

är kopplingsrum (eller områdeskod)
är skåpbeteckning
är höjdposition i höjdenheter
är anslutningsnummer.

Det finns dock ett utvidgat format med 10 tecken:


KKRSxhhypp(exempel DAEAb12bc01)


KKär kopplingsrum.
RSxär skåpbeteckning
xär en extra bokstav (b-z) för extra rack i en DP.
hhär höjdposition i höjdenheter
yär en extra bokstav (b-z) för extra utrustr på sammahöjdpos.
ppär anslutningsnummer.