KTH VPN-service

NOTE: KTH VPN only works for active (registered) employees and students.

All other users are blocked - If you are not currently registred as permantly employed or attending a longer course you will have to get a senior KTH person (like a professor etc) to vouch for your need via an email to it-support@kth.se

ENGLISH summary:

For normal computers (win/mac) use the Cisco Anyconnect Cient (download here) and connect to vpn.lan.kth.se for SSL VPN
LOG IN with your kth username and network secret (same as for eduroam)
NOTE: for mobile units (iphone/ipad/android) you need to use server vpn-mobile.lan.kth.se and download the anyconnect software from App Store/Google Play.


Bakgrund

Virtual Private Network (populärt kallat tunnel) ger en möjlighet att från någonstans på internet ansluta sig mot en server som ger en direkt anslutning mot sitt hemmanät. Det är ungefär som en modempool fast man går över internet.

Huvudsakliga användningsområdet är:
Hemifrån eller annan plats i världen vill man få en ip-address som sitter på KTHs nätserie pga av att man behöver komma åt en resurs som bara är åtkomlig inifrån KTH.

Anslut till VPN med klient

För att ansluta till VPN tjänsten behöver klienten Cisco AnyConnect Secure Mobility Client vara installerad i datorn, plattan eller telefonen. Klienter för olika OS finns att ladda ner från den här sidan.

Att ansluta
Vanliga datorer (win/mac) ansluter till servern vpn.lan.kth.se och loggar in med sitt KTH.SE-användarnamn (xxxx@kth.se) och tillhörande network secret (samma som till eduroam).

För mobila enheter som Android, iPhone, iPad etc. ska man koppla sig mot
vpn-mobile.lan.kth.se samt ladda ner "Cisco Anyconnect" från resp. app store.

Surfa via VPN utan att behöva installera en klient

Man kan också surfa via VPN utan att behöva ha en klient installerad. Gå till sidan https://vpn-web.lan.kth.se och logga in med ditt KTH.SE-användarnamn (xxxx@kth.se) och tillhörande network secret (samma som till eduroam).
Man anger den webbsida man vill gå till i portalens (ej sin egen browsers) adressfält.

Network secret

Du kan se på eller skapa din network secret här. (det kräver inloggning med KTH.SE id och tillhörande lösenord, samma som för t.ex. E-posten).

kthlan@kth.se