Information om VPN-anslutning på KTH

updated 2023-01-13

Säkerhet

När du kör så här slutar din normala hemma-gateway att skydda dig utan du sitter på KTHs nät direkt. Du skall se till att din dator har de normala skydd som behövs på internet.

Klienter

För att köra behövs en klientprogramvara som finns för praktiskt taget alla os, de vanligaste finns nedan.
Efter installation behöver du ibland starta om datorn.
(för att ladda ner dessa kan du behöva "högerklicka" och göra save-as/spara-som)
Linux: När man har laddat ner filen och packat upp den kör man som root scriptet vpn_install.sh.
Klienten installeras i /opt/cisco/. Scriptet startar en agent,vpnagentd. Man startar själv klienten, /opt/cisco/secureclient/bin/vpnui, och anger vpn.lan.kth.se att ansluta till.

Man loggar in med sitt KTH-namn och network secret.

Cisco Secure Client (new name, previously Cisco AnyConnect)

macOS
Windows 32/64 bits
Windows ARM 64 bits
Linux 32 bits
Linux 64 bits


Page contact: kthlan@kth.se

[KTHLAN home page]