The image “http://www.kth.se/internt/logotyper/kth_grundlogotype/kth_rgb.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.


Information om datornät i föreläsnings och övningsalar (uppdateras då och då)

NOT: än så länge finns bara salar på campus valhallavägen med.

Nedan finns en tabell med salar och hus vilka uttag som är aktiverade i dem. I kolumnet "natnr" (NätNr) finns information om vilket subnät av 130.237.x som är anslutet. Nät 4 ger normalt en dynamisk address (sk DHCP), KTHOPEN ger samma sak men kräver inloggning med kthanvändarnamn (alla kth-anställda resp studenter har detta) se KTHOPEN. Övriga nät (t ex 17 och 227) tillhör institutioner och de har egna regler)

I kolumnen "uttagsnr" står numret på uttaget som är inkopplat.

Klicka på ett hus för att se vilka salar som finns där:

Om du vill titta på en lista med alla salar, klicka här [SALAR]

[KTHLAN home page]